JPS Logo

Pengurusan Pantai

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Kajian Teknikal /Laporan/Kertas Kerja

 

1. Hakisan Pantai : Masalah Dan Penyelesaian pdf.gif
2. Garis Panduan Bagi Cadangan Pengurusan Aktiviti Perlombongan Pasir Laut Di Selatan Johor, Malaysia pdf.gif
3. Analisis Kerja Perlindungan Pantai Sepanjang Pantai Barat Daya Johor, Malaysia pdf.gif
4. Kelebihan Bakau Dalam Perlindungan Pantai pdf.gif
5. Penambakan Pantai di Malaysia pdf.gif
6. Pembangunan Pantai Di Malaysia - Skop, Isu Dan Cabaran pdf.gif
7. Laporan Penyiasatan Pasca-Tsunami 26 Disember 2004 Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Bahagian 4 pdf.gif
8.

Inovasi Dan Teknologi-teknologi Baru Dalam Pemulihan Pantai

pdf.gif
9.

Tiada Lagi Dalam Zon Selesa

pdf.gif
10. Kesan penambakan pasir pantai kepada pantai-pantai pelancongan

pdf.gif

11.

Pengurusan Hakisan Pantai Di malaysia

pdf.gif
12. Penyuburan Pantai sebagai Cara kawalan Hakisan Pantai - Pengalaman Malaysia

pdf.gif

13.

Permohonan GIS Untuk Pengurusan Persisiran Pantai

pdf.gif
14. Pengukuhan Institusi Bagi Pengurusan Persisiran Pantai

pdf.gif

15.

Pengurusan Zon Pantai Untuk Kejuruteraan Pantai

pdf.gif
16. Pengurusan Hakisan Pantai, Strategi, Langkah Dan Garis Panduan

pdf.gif

17.

Seminar Serantau Kejuruteraan Pantai Dan Luar Persisir Zon Pantai - Keperluan Dalam Malaysia

pdf.gif
18. Sistem Maklumat Geografi Bagi Pengurusan Persisiran Pantai - Pengalaman Malaysia

pdf.gif

19.

Persekitaran Pantai Malaysia - Perancangan Pembangunan Dan Pengurusan Alam Sekitar Dalam Penyediaan Untuk Alaf Akan Datang

pdf.gif
20. Masalah Muara Sungai Malaysia

pdf.gif

21.

Pengurusan Masa Depan Kawasan Persisiran Pantai Melalui Pelan Pengurusan Persisiran Pantai Bersepadu

pdf.gif
22. Strategi Permodelan Berangka Kajian Hidraulik Pantai

pdf.gif

23.

Implikasi Kejuruteraan Rumah Hijau - Mendorong Kenaikan Paras Laut Di Malaysia

pdf.gif
24. Gambaran Projek Penambakan Pantai Di Malaysia

pdf.gif

 

*Kandungan ini hanya terdapat dalam Bahasa Inggeris sahaja