JPS Logo

Pengurusan Sungai

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

PENGGUNAAN STRUKTUR SUNGAI
aplikasi2

Penggunaan Interlocking Modular Erosion Control (MESCO®) untuk Menstabil Hakisan Cerun Tebing Sungai.

aplikasi
aplikasi3

 

Penggunaan Biodegradable Mat (BIOMAT®) untuk melindungi Cerun Tebing Sungai dan Parit 

aplikasi4
aplikasi5

 

Penggunaan Produk Geoprotect KSN 1/2000 sebagai ’river toe protection’

aplikasi6
aplikasi0

 

Penggunaan Sistem Modular Floating Rubbish Trap (MFRT) untuk Memerangkap Sampah-sarap, Minyak dan Gris dalam Sungai dan Sistem Perparitan