JPS Logo

Manual Saliran Mesra Alam (MSMA)

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Panduan ini mempunyai empat puluh lapan bab dan dibahagikan kepada bahagian-bahagian seperti di dalam Kandungan. Tiga bahagian pertama mengandungi maklumat latar belakang proses persekitaran dan pengurusan air ribut , aspek pentadbiran dan proses perancangan. Serta lain-lain bahagian yang mengandungi maklumat terperinci tentang hidrologi dan hidrolik, mengendalikan aliran kuantiti dan alat angkut, kawalan air struktur dan bukan-struktur high, kawalan kualiti air selama pembinaan, vegetasi dan pengurusan anak sungai dan aplikasi air ributKandungan*Bab 1 : Perspektif Malaysia

Bab 2 : Proses Alam Sekitar

Bab 3 : Pengurusan Air Ribut

Bab 4 : Kriteria Penerimaan Reka Bentuk

Bab 5 : Rangka Kerja Institusi dan Undang-undang

Bab 6 : Keperluan dan Dokumentasi Pihak Berkuasa

Bab 7 : Rangka Kerja Perancangan

Bab 8 : Perancangan Strategi

Bab 9 : Perancangan Induk

Bab 10 : Pilihan Pengurusan

Bab 31 : Penurasan

Bab 32 : Penyusupan

Bab 33 : Pemisah Minyak

Bab 34 : Perangkap Bahan Pencemar Kasar

Bab 35 : Kolam dan Tanah Lembap yang Dibina

Bab 36 : Amalan Pengemasan

Bab 37 : Pendidikan Masyarakat

Bab 38 : Tindakan untuk Mengawal Hakisan dan Endapan

Bab 39 : Langkah Kawalan Hakisan dan Endapan

Bab 40 : Langkah Kawalan Aktiviti Kontraktor

 

Bab 11 : Konsep Reka Bentuk Hidrologi

Bab 12 : Asas Hidraulik

Bab 13 : Reka Bentuk Curahan Hujan

Bab 14 : Anggaran Aliran Dan Penyaluran

Bab 15 : Anggaran Pencemar, Pengangkutan Dan Penahanan

Bab 16 : Reka Bentuk Sistem Air Ribut

Bab 17 : Model dan Perisian Komputer

Bab 18 : Prinsip Kawalan Kuantiti

Bab 19 : Penahanan Di Tapak

Bab 20 : Penahanan Komuniti dan Serantau

Bab 41 : Rancangan Kawalan Hakisan dan Endapan

Bab 42 : Pelandskapan

Bab 43 : Pengurusan Vegetasi Tebingan dan Terusan Air

Bab 44 : Saliran Subtanah

Bab 45 : Saliran Pam

Bab 46 : Saliran Tanah Rendah , Pasang Surut & Pulau Kecil

Bab 47 : Saliran Lereng Bukit

Bab 48 : Limpahan Air Buangan Cuaca Lembap

 

Bab 21 : Penahanan Komuniti Di Tapak

Bab 22 : Penahanan Serantau

Bab 23 : Saliran Bumbung dan Harta Tanah

Bab 24 : Salur Masuk Air Ribut

Bab 25 : Parit Paip

Bab 26 : Parit Terbuka

Bab 27 : Pembetung

Bab 28 : Laluan Air Tereka Bentuk

Bab 29 : Struktur Hidraulik

Bab 30 : Pemantauan Kualiti Air Ribut

 

 

 * Hanya terdapat dalam versi Bahasa Inggeris sahaja