JPS Logo

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Pengairan dan Saliran (Sehingga Akhir Julai 2017).

 

Bil

Piagam Pelanggan JPS

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
(Bulanan)

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

%
Tidak Menepati Standard

 

1.

 

Memberi maklumbalas awal terhadap sebarang aduan dan pertanyaan awam menerusi Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) berkenaan dengan masalah sumber air seperti banjir, sungai, pantai dan saliran dalam masa dua (2) hari bekerja dan maklumbalas kaedah penyelesaian dalam masa lima belas (15) hari bekerja.

 

206

 

100

 

0

 

0

 

206

 

2.

 

Memberi ramalan dan hebahan amaran banjir monsun dalam masa 6 jam ke hadapan melalui laman sesawang PublicInfobanjir bagi sungai-sungai yang mempunyai model ramalan banjir.

 

2

 

50

 

2

 

50

 

4

 

3.

 

Memberi ulasan teknikal terhadap
permohonan lengkap EIA, pembangunan dan pemajuan tanah, penebus gunaan tanah untuk sektor perumahan, perindustrian, komersial dan pertanian dalam tempoh satu (1) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

a. BPB

2

100

0

0

2

b. BPLS

23

85

4

15

27

c. BPZP

13

65

7

35

20

d. BPSAH

96

100

0

0

96

e. BSMA

0

0

0

0

0

4.

Membekal maklumat – maklumat kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

 

 

 

 

 

 

a. Data Hidrologi

250

100

0

0

250

 

b. Peta Hazard/ Peta Banjir

7

100

0

0

7

 

c. Data Lembangan Sungai

5

100

0

0

5

 

d. Data GIS

60

100

0

0

60

 

e. Data Zon Pantai

4

67

2

33

6

 

5.

 

Memastikan ketersediaan capaian portal Jabatan adalah 95%

 

95.30

100

0

0

95.30

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Mengikut Bulan Bagi Tahun 2017

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 1

Pencapaian Piagam Pelanggan 2

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Pencapaian Piagam Pelanggan 4

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

 

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2016

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2015

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2014

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2013

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2012

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2011