JPS Logo

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Pengairan dan Saliran (Sehingga Akhir Januari 2017).

 

Janji Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Memberi respon terhadap sebarang aduan awam menerusi JPS Careline 1-300-80-1010 berkenaan dengan masalah banjir, sungai, pantai dan saliran bandar dalam masa dua (2) hari bekerja

aduan

% aduan

%

aduan

2. Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak).

376 bilangan bil

100% 0 bilangan bil

0%

376 bilangan bil

3. Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja. permohonan %

permohonan

% permohonan
4. Memberi khidmat nasihat/ulasan teknikal/maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu:- permohonan %

permohonan

% permohonan
i. Pengurusan Banjir permohonan % permohonan % permohonan
ii. Sungai

permohonan

% permohonan % permohonan
iii. Pantai permohonan % permohonan % permohonan
iv. Pengurusan Sumber Air & Hidrologi

permohonan

% permohonan %

permohonan

v. Saliran Mesra Alam permohonan %
permohonan % permohonan

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Mengikut Bulan Bagi Tahun 2017

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 1

Pencapaian Piagam Pelanggan 2

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Pencapaian Piagam Pelanggan 4

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

 

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2016

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2015

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2014

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2013

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2012

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Jan - Dis 2011