JPS Logo

Ketua Pengarah yang Lepas

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

(Ketua Pengarah, Pengairan dan Saliran)

Dato' Sri Ir. Zainor Rahim bin Ibrahim
25 Mac 2015 - 26 Jan 2016

kp

Dato' Sri Ir. Hj. Ahmad Husaini Sulaiman
17 Dis. 2007 - 16 Mac 2015

Datuk Ir. Hj. Keizrul Abdullah Nov. 1997 - Dis. 2007
Datuk Ir. Neo Tong Lee 1995 - Nov. 1997
Tan Sri Dato' Ir. Hj. Shahrizaila Abdullah

Ketua Pengarah, Pengairan dan Saliran
(1987-1989)

Ketua Pengarah, Pengairan dan Saliran
(1989-1995 )

1987 - 1995
(Ketua Pengarah, Parit dan Tali Air)
Dato Ir. Pang Leong Hoon 1976 - 1987
Tan Sri J. G. Daniel 1972 - 1976
Ibrahim b. Mohd. Alang Arshad


Pengarah, Parit dan Tali Air
(1969-1971 )

Ketua Pengarah, Parit dan Tali Air
(1971-1972)

1969 - 1972
(Pengarah, Parit dan Tali Air)
Ow Yang Hong Chiew 1963 - 1969
J. Fitzgerald

R.L. Akers

M.P. Murphy

P. McNee

W. Grantham

1961 - 1963

1958 - 1961

1955 - 1958

1949 - 1955

1946 - 1948

Pendudukan Jepun pada bulan Mac 1942
Pengarah Tali Air Jepun dipercayai telah mengambil alih.

1942 - 1945

Pengarah, Parit dan Tali Air, Negeri-Negeri Selat dan Penasihat, Parit dan Tali Air, Negeri-Negeri Tanah Melayu
A.G. Robinson

F.G. Finch

1935 - 1942

1932 - 1935