JPS Logo

Piagam Pelanggan

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

 

Kami akan menyediakan perkhidmatan kepakaran kejuruteraan profesional dan berkualiti dalam perancangan, rekabentuk dan pelaksanaan program-program pengurusan sumber air dan hidrologi, pengurusan banjir, sungai, pantai dan saliran secara pengurusan lembangan sungai bersepadu (IRBM). Perkhidmatan kami akan berdasarkan amalan kejuruteraan terbaik dengan mengambil kira sekuriti air, kelestarian alam sekitar, ekonomi dan sosial.

 

 

 

  • Memberi maklumbalas awal terhadap sebarang aduan dan pertanyaan awam menerusi JPS Careline 1-300-80-1010 berkenaan dengan masalah banjir, sungai, pantai dan saliran dalam masa dua (2) hari bekerja dan maklumbalas kaedah penyelesaian dalam masa lima belas (15) hari bekerja.
  • Memberi ramalan dan hebahan amaran banjir monsun 2 hari ke hadapan melalui laman sesawang Public InfoBanjir bagi sungai-sungai yang mempunyai model ramalan banjir.
  • Memberi ulasan teknikal terhadap permohonan lengkap EIA, pembangunan dan pemajuan tanah, penebus gunaan tanah untuk sektor perumahan, perindustrian, komersial dan pertanian dalam tempoh dua puluh lapan (28) hari bekerja.
  • Membekal data hidrologi dalam tempoh tujuh (7) hari  bekerja.
  • Menyiapkan projek pembinaan yang menepati kualiti dalam tempoh dan   kos yang optimum
  • Memastikan ketersediaan capaian portal Jabatan adalah 95%.