JPS Logo

Client Charter Achievement 2017

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Client Charter Achievement of the Department of Irrigation and Drainage (Until end of Januari 2017)

* ONLY IN BAHASA MELAYU

Bil

Piagam Pelanggan JPS

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
(Bulanan)

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

%
Tidak Menepati Standard

 

1.

 

Memberi maklumbalas awal terhadap sebarang aduan dan pertanyaan awam menerusi Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) berkenaan dengan masalah sumber air seperti banjir, sungai, pantai dan saliran dalam masa dua (2) hari bekerja dan maklumbalas kaedah penyelesaian dalam masa lima belas (15) hari bekerja.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Memberi ramalan dan hebahan amaran banjir monsun dalam masa 6 jam ke hadapan melalui laman sesawang PublicInfobanjir bagi sungai-sungai yang mempunyai model ramalan banjir.

 

 

 

 

 

 

3.

 

Memberi ulasan teknikal terhadap
permohonan lengkap EIA, pembangunan dan pemajuan tanah, penebus gunaan tanah untuk sektor perumahan, perindustrian, komersial dan pertanian dalam tempoh satu (1) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

a. BPB

 

 

 

 

 

b. BPLS

 

 

 

 

 

c. BPZP

 

 

 

 

 

d. BPSAH

 

 

 

 

 

e. BSMA

 

 

 

 

 

4.

Membekal maklumat – maklumat kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

 

 

 

 

 

 

a. Data Hidrologi

 

 

 

 

 

 

b. Peta Hazard/ Peta Banjir

 

 

 

 

 

 

c. Data Lembangan Sungai

 

 

 

 

 

 

d. Data GIS

 

 

 

 

 

 

e. Data Zon Pantai

 

 

 

 

 

 

5.

 

Memastikan ketersediaan capaian portal Jabatan adalah 95%

 

 

 

 

 

 

 

Monthly Client Charter Achievement

 

Client Charter 1

Client Charter 2

Client Charter 3

Client Charter 4

Client Charter 5

 

 

Client Charter Achievement for Jan 2015 - Dec 2016

Client Charter Achievement for Jan 2015 - Dec 2015

Client Charter Achievement for Jan 2014 - Dec 2014

Client Charter Achievement for Jan 2013 - Dec 2013

Client Charter Achievement for Jan 2012 - Dec 2012

Client Charter Achievement for Jan 2011 - Dec 2011