JPS Logo

Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Objektif

 

  • Memberi perkhidmatan cemerlang dalam pembangunan dan pengurusan sumber air dan hidrologi sebagai sumbangan kepada kemajuan sektor pertanian,peningkatan kualiti hidup penduduk, pemuliharaan alam sekitar.

Fungsi

 

  • Untuk mengumpul dan memproses data hidrologi bagi pembangunan dan pengurusan sumber air untuk sekarang dan masa depan.

  • Untuk mengakses data hidrologi bagi sumber air untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah mencukupi bagi melaksanakan rancangan pembangunan dan pengurusan.

  • Untuk menyediakan perkhidmatan hidrologi (banjir dan kemarau) di lembangan sungai utama di Malaysia.


Piagam Pelanggan

  • Memantau, meramal aras air sungai dan memberi amaran banjir dan menyediakan laporan banjir dalam tempoh 24 jam.

  • Membekal data dan maklumat hidrologi yang berkualiti dalam tempoh 7 hari bekerja berdasarkan kepada objektif kualiti MS ISO 9001:2008.

  • Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan peralatan hidrologi dalam masa lapan (8) jam dan menyelesaikannya dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

  • Memberi khidmat nasihat/ulasan teknikal / maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja.

 

Carta Organisasi

*Klik imej di atas untuk melihat saiz sebenar