JPS Logo

Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Objektif

  • Memastikan Perkhidmatan Ukur Bahan Dalam Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak Dilaksanakan Secara Efektif dan Berkualiti.

 

Fungsi

  • Melaksana Audit Teknikal Terhadap Dokumen Berkaitan Dengan Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan.

  • Membuat Penilaian Tender dan Menyediakan Setujuterima Tender Bagi Tender Yang Ditutup di Ibu Pejabat JPS.

  • Menyedia Garis Panduan, Surat Arahan Ketua Pengarah JPS, Surat Pekeliling JPS Untuk Meningkat Kualiti Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak.

  • Mengumpul dan Mengeluarkan Maklumat Kos Untuk Kegunaan Jabatan.

  • Menyelaras Pelantikan Perunding Jabatan. 

  • Mengenalpasti Samada Tuntutan Kontraktor Adalah Kes ‘Prima Facie’


Piagam Pelanggan

  • Menyediakan Laporan Penilaian Tender Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja
  • Mengeluarkan Setujuterima Tender Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja Daripada Tarikh Surat Makluman Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan

 

Carta Organisasi

 

*Klik imej di atas untuk melihat saiz sebenar.