JPS Logo

Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Objektif

 

Untuk menyediakan perkhidmatan perundingan dan pengurusan Mekanikal dan Elektrikal yang profesional serta bermutu ke arah kepuasan hati pelanggan, amalan kejuruteraan yang baik dan serasi dengan alam sekitar.


Misi


Untuk dikenali sebagai badan yang terulung bagi menyediakan perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal dalam bidang yang berkaitan dengan pengurusan air, menyumbang ke arah kejayaan pelanggan, peningkatan tahap kejuruteraan negara dan pemulihan alam sekitar.

 

Fungsi

 • Perolehan jentera dan kelengkapan mekanikal yang sesuai, yang diperlukan oleh Jabatan dari semasa ke semasa.

 • Peningkatan dan pembaikan kelengkapan mekanikal dan juga jentera Jabatan untuk traktor, kenderaan dan pam tertentu (termasuk pam pegun dan pam bergerak).

 • Reka cipta dan / atau pengumpulan, pentauliahan, pengujian dan pembaikan semua Pintu Air dan komponennya di bawah skim Jabatan Pengairan dan Saliran.

 • Reka bentuk, pentauliahan, pengujian dan pembaikan semua Pam dan komponen pam di dalam skim Jabatan Pengairan dan Saliran.

 • Reka bentuk, pentauliahan, pengujian dan kemudian menjaga semua peranti mekanikal yang digunakan oleh Jabatan

 • Menguruskan semua item kejuruteraan mekanikal terpilih.

 • Program latihan dan pembinaan kemahiran kakitangan Jabatan dalam menguruskan dan menyelenggara item mekanikal Jabatan.

 • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan dengan tujuan untuk menambah baik dan memodenkan input kejuruteraan mekanikal Jabatan untuk mengekalkan keberkesanan dalam memenuhi keperluan Jabatan.

 

* Carta Fungsi terperinci. Sila klik di sini


Piagam Pelanggan

 

 • Memastikan semua sistem mekanikal & elektrikal dan kelengkapan berfungsi dengan baik dan cekap.

 • Bergerak balas terhadap maklum balas dan ulasan teknikal tentang isu-isu mekanikal & elektrikal dalam masa 4 minggu penerimaannya.

 • Bergerak balas terhadap apa-apa masalah sistem, kerumitan dan/atau aduan yang diterima dalam pengendalian, penyelenggaraan, dan kelengkapan mekanikal dalam masa 48 jam.

 • Memastikan perkhidmatan kita dapat disampaikan dengan berkesan dan cekap dengan kualiti dan kebolehpercayaan.


Carta Organisasi

 

 

bpmebm
Carta Organisasi Bahagian Perkhidmatan Mekanikal
* Sila klik gambar untuk melihat dalam saiz yang sebenar.
bpmeipoh
Carta Organisasi Bahagian Perkhidmatan Mekanikal (Ipoh)
* Sila klik gambar untuk melihat dalam saiz yang sebenar.