JPS Logo

Khidmat Pengurusan

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

 

 

Objektif

Menjamin Pengurusan yang Lancar Dan Cekap bagi Pentadbiran Pejabat Dari Segi Kewangan, Hal Ehwal Kakitangan, Pentadbiran Dan Keselamatan.


Fungsi

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

Menyediakan dan memastikan maklumat personel hal-hal Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan relevan, bersepadu dan realibiliti. Hal-hal tersebut berkaitan:

 • Penempatan, Kenaikan /Pemangkuan/Khas Untuk Penyandang (KUP)

 • Pengesahan Lantikan, Pengesahan Perkhidmatan,Perlanjutan Tempoh Percubaan, Pemberian Taraf Berpencen, Pelupusan/Perletakan jawatan, Mengemaskini dan merekod Buku Perkhidmatan,Tanggung kerja, Permohonan Cuti, Pencen dan Permohonan ke Luar Negeri

 • Mengurus Pengisytiharan Harta,Tapisan Keselamatan, Keputusan Peperiksaan PTK,Penganugerahan,Panel Pengurusan Sumber Manusia/Panel Search Committee,JKP dan LNPT

 • Mengaplikasikan Sistem Maklumat dan Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

 • Urusan bersepadu perjawatan (pewujudan, trade-off, penggredan, pelupusan)


Seksyen Pengurusan Kewangan

Menyediakan,mengurus dan memastikan hal-hal berkaitan pengurusan kewangan dilaksanakan berdasarkan Arahan Perbendaharaan:

 • Mengurus Pembayaran Bil/Gaji/Elaun Tuntutan Pendahuluan Diri, Panjar Wang Runcit, Waran Perjalanan, Urusan Pinjaman (Kenderaan, Komputer dan Perumahan), Pengurusan Buku Vot, Akaun Amanah, Akaun Hasil Deposit/ABT dan e-SPKB

 • Menyediakan belanjawan mengurus, bertindak sebagai Urusetia JPKA, penyediaan Laporan Bulanan Kewangan

 • Menguru Perolehan Barang,Perkhidmatan dan Kerja,e-Perolehan,Pengeluaran Pesanan Tempatan, Urusan Pembelian, Pendaftaaran,Penyelenggaraan,Pelupusat Aset Jabatan,Pengurusan Stor dan Bertindak sebagai Urusetia JKPAK


Seksyen Pentadbiran Am dan Penyelenggaraan

Mengurus dan memastikan:

 • Pengurusan Khidmat Pelanggan

 • Pengurusan Surat Menyurat Jabtan,Fail,Edaran Surat/Pekeliling

 • Pengurusan Fail,Kad Perakam Waktu,

 • Urusan Majlis Rasmi

 • Penyelenggaraan Bangunan,Sistem Elektrik, Telefon/Fax,Tempat Letak Kenderaan, Kawalan Serangga Perosak, Perkhidmatan Kantin, Pembersihan dan Pengendalian Sistem Bekalan Air, Hawa Dingin,Pembangunan,Pengurusan Keselamatan Pejabat/Bangunan,Penyediaan Tender/Kontrak/Sebut Harga

 • 5S/ EKSA/ ERT

 


Piagam Pelanggan

 • Melaksana dan memastikan pengurusan personel dan sumber manusia jabatan lebih cekap dan berkesan;

 • Bertanggungjawab terhadap data personel, rekod fail dan laporan sulit semua personel dengan lengkap, selamat, dikemaskini dengan menggunakan teknologi maklumat masa kini;

 • Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak);

 • Membekalkan maklumat yang tepat kepada Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan dalam tempoh 1 minggu;

 • Menjaga dan memelihara keselamatan harta benda jabatan supaya sentiasa berada dalam tahap keselamatan terjamin pada bila-bila masa.

 

Carta Organisasi

 

Carta Org BKP Thumbnail

**Klik imej di atas untuk melihat saiz sebenar