JPS Logo

Pengurusan Maklumat

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Objektif

 

Untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan JPS dalam pentadbiran dan pengurusan maklumat melalui penggunaan teknologi maklumat yang inovatif.


Fungsi

1. Perancangan ICT dalam JPS dan pengurusan Bahagian ICT

 • Pembangunan Bahagian dan Pelan Strategik ICT

 • Sekretariat untuk pelbagai jawatankuasa pemandu ICT

 • Pengurusan perolehan perkakasan, perisian dan perkhidmatan ICT

 • Pembudayaan ICT dalam JPS melalui latihan, program kualiti dan sebagainya.

 • Pematuhan kepada tatacara dan pekeliling ICT.

 • Pengurusan pentadbiran dan kewangan / perbelanjaan bahagian

2. Pengurusan pengendalian dan sokongan teknikal ICT

 • Pengurusan Pusat Data dan pelayan

 • Pentadbiran Sistem dan Pangkalan Data

 • Pengurusan sistem e-mel

 • Pengurusan rangkaian

 • Pengurusan keselamatan ICT

 • Sokongan teknikal dan meja bantuan

 • Pengurusan inventori perkakasan dan perisian

3. Pembangunan dan penyelenggaraan sistem aplikasi

 • Pembangunan dan penyelenggaraan sistem aplikasi (dalam organisasi dan sumber luar)

 • Mengeluarkan Sistem Aplikasi kepada pejabat negeri / bahagian

 • Pembangunan dan penyelenggaraan Tapak Web dan Intranet JPS

 • Pembangunan perisian persembahan dan Multimedia

 • Menyokong pelaksanaan Sistem Kerajaan Elektronik 

Piagam PelangganKami warga Bahagian Teknologi Maklumat dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berazam akan memberi komitmen-komitmen berikut:

 • Memberi layanan khidmat ICT yang cekap dan saksama kepada pelanggan teknologi maklumat

 • Menyedia dan menyelenggara sistem aplikasi mengikut spesikasi dan jadual pelaksanaan yang dipersetujui bersama

 • Memastikan prasarana dan maklumat ICT sentiasa berada pada tahap 100% selamat.

 • Memastikan perkhidmatan ICT sentiasa beroperasi dengan sekurang-kurangnya 95% uptime.

 • Memberi respon kepada aduan teknikal melalui meja bantuan dalam tempoh satu hari.

 • Memproses permohonan projek-projek ICT untuk mendapat kelulusan di Jawatankuasa Pemandu ICT dalam masa 3 bulan di peringkat Jabatan.

 • Mengurus penilaian teknikal perolehan peralatan ICT dalam tempoh tidak melebihi 3 bulan bagi proses tender dan tidak melebihi 1 bulan bagi proses sebut harga.

 • Memastikan laman web utama dan laman intranet JPS sentiasa dikemas kini setiap minggu.

 • Menyediakan khidmat nasihat ICT dalam masa 2 hari dari permintaan diterima.

 • Membudayakan ICT di JPS dengan mengkaji keperluan dan mengesyor latihan-latihan yang bersesuaian mengikut keperluan.Carta Organisasi

 

Bahagian Teknologi Maklumat
*Klik imej di atas untuk melihat saiz sebenar.