JPS Logo

Fasiliti dan GIS

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Objektif

 • Memastikan semua aset-aset di bawah jabatan diuruskan dengan lebih efektif, efisen dan tersusun
 • Menerajui dan menyediakan perkhidmatan Sistem Maklumat Geografi (GIS) untuk jabatan khususnya dalam pengurusan sumber air negara, pengurusan banjir, pengurusan lembangan sungai, saliran bandar dan pengurusan zon pantai

 

Fungsi

 • Menguruskan aset-aset milik jabatan yang mana meliputi perkara seperti :
 • - Perolehan dan pendaftaran aset
 • - Operasi dan penyelenggaraan
 • - Penilaian keadaan aset dan pelupusan
 • Memohon dan menguruskan peruntukan untuk tujuan penyelenggaraan dan operasi aset
 • Menggubal dasar dan garis panduan mengenai perolehan, penyimpanan dan perkongsian data geospatial
 • Mewujudkan, mengurus dan menyelenggara pangkalan data GIS
 • Membangunkan dan mengurus aplikasi GIS yang sesuai untuk kegunaan jabatan
 • Untuk meningkatkan kecekapan kakitangan JPS didalam penggunaan GIS

 

Carta Organisasi


 


*Click to enlarge the image.