JPS Logo

ISO 9001:2008

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel


Pengairan dan Saliran

Bil.

Tempat

Skop

Catatan/ Sah Sehingga

Persijilan

1.

Rancangan Pengairan Muda 
(Serial No.: 040, 041)
Perkhidmatan Pembangunan Sistem Pengairan dan Saliran tersier di Kawasan MADA, Rancangan Pengairan Muda

6 Oktober 2013

JPS

2.

JPS Negeri Johor Perkhidmatan Pengendalian Sistem Saliran Pertanian JPS Negeri Johor
6 Oktober 2013

SIRIM

3.

JPS Kerian Pengurusan Kualiti dalam Perkhidmatan Pengendalian Sistem Pengairan Terusan Selising

5 Oktober 2012

JPS

4.

JPS Negeri Sembilan Perkhidmatan untuk Pengurusan Tebatan Banjir, Pengurusan Saliran Bandar serta Pengurusan Sungai dan Pantai di JPS Negeri Sembilan

19 October 2010

JPS

5.

JPS Perak Tengah Pengurusan Kualiti dalam Perkhidmatan Pengendalian Sistem Pengairan Seberang Perak
11 Jun 2011

JPSSungai

Bil.

Tempat

Skop

 

Catatan/ Sah Sehingga

Persijilan

1.

JPS Larut Matang/ Selama, Taiping, Perak (Serial No.: 046, 047) Perkhidmatan Penyelenggaraan Sungai Kawasan Taiping, JPS Larut Matang & Selama, Taiping, Perak Darul Ridzuan

25 Sept. 2012

JPS

2.

JPS Negeri Melaka Perkhidmatan Pengurusan Sungai/Rancangan Tebatan Banjir, Saliran Bandar, Pantai dan Saliran Pertanian di JPS Negeri Melaka

26 Oktober 2010

Moody InternationalSistem Pam/ Perkhidmatan Mekanikal

Bil.

Tempat

Skop

 

Catatan/ Sah Sehingga

Persijilan

1.

Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal, JPS Terengganu (No. Siri: 037)

Perkhidmatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Peralatan Mekanikal dan Elektrikal
1 Disember 2011

JPS

2.

Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal, Rambah, JPS Johor (No. Siri: 044,045)

Perkhidmatan di bengkel Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Kerja-kerja Servis Pintu Air, JPS Negeri Johor

6 OKtober 2013

 

JPS
Pembangunan Tanah

Bil.

Tempat

Skop

Catatan/ Sah Sehingga

Persijilan

1.

JPS Negeri Pahang Perkhidmatan Memproses Permohonan Pembangunan Tanah di JPS Negeri Pahang Darul Makmur 17 Oktober 2011

JPSPengurusan Projek/ Kontrak Pembinaan

Bil.

Tempat

Skop

Catatan/ Sah Sehingga

Persijilan

1.

IADA Kerian-Sg. Manik
(No. Siri.: 042, 043)
Pengurusan Projek/ Kontrak pembinaan

30 Oktober 2012

JPS

2.

Projek Pembangunan Pertanian Barat Laut Selangor  (No.Siri: 031)

Pengurusan Projek/ Kontrak pembinaan

5 Oktober 2012

JPS

3.

UPPP Kelantan (No. Siri: 036) Pengurusan Projek/ Kontrak pembinaan
5 Oktober 2012

JPS

7.

JPS Negeri Kelantan
Pengurusan Projek/ Kontrak pembinaan

17 Oktober 2011

JPSPembaikan/ Pemungutan Data

Bil.

Tempat

Skop

 

Catatan/ Sah Sehingga

Persijilan

1.

Seksyen Peralatan Hidrologi, Bahagian Hidrologi dan Sumber Air, JPS Malaysia
(No. Siri: 4525)
Perolehan, Pemasangan, Penyenggaraan dan Pembaikan Perlatan Bagi Tujuan Pemungutan Data Hidrologi untuk Penyelidikan dan Pembangunan Sumber Air, Pemantauan Banjir dan Kemarau di Seluruh negara

5 Deisember 2011

SIRIM

2.

Bahagian Hidrologi dan Sumber Air, JPS Malaysia Perkhidmatan Pengurusan Data Hidrologi JPS Malaysia (Ibupejabat JPS Malaysia dan 12 Pejabat JPS Negeri di Semenanjung Malaysia)
24 Oktober 2013

SIRIMPenyelidikan/ Pengurusan Kursus

Bil.

Tempat

Skop

Catatan/ Sah Sehingga

Persijilan

1.

Bahagian Latihan dan Kemajuan Kerjaya Pengurusan Kursus Berjadual
6 Oktober 2013

JPS

2.

Pusat Serantau Tropika Lembap Kuala Lumpur. 
(No. Siri: 0948)
Perkhidmatan Penyelidikan Hidrologi dan Sumber Air

18 Sept. 2012

SIRIM